Klik op een naam en U vindt de bij ons bekende gegevens.

Blauw = Stoom- en sleepvaart       Rood is duwvaart        Zwart is gesloopt       Klik hier
voor kust/zeevaart


Deze webpagina heeft noch kwa benaming noch kwa inhoud enige verbinding met het
Register Varend Erfgoed Nederland.
Deze website dateert van 2002, lang voordat het RVEN, die naam kreeg.

HAVENDIENSTEN

BBA 2 - Waterhoen
Port of Amsterdam 1 - 23.35439
Port of Amsterdam 3
Port of Amsterdam 4 - 23.33682
Port of Amsterdam 5 - 23.35438

R.P.A. 1
R.P.A. 2
R.P.A. 3
R.P.A. 5 95-95-YL
R.P.A. 5 9-YB-057
R.P.A. 6
R.P.A. 7
R.P.A. 8
R.P.A. 10
R.P.A. 11
R.P.A. 12
R.P.A. 12
R.P.A. 13
R.P.A. 14
R.P.A. 15
R.P.A. 16

Calypso
Nieuwe Maze
Surveyor 1
Surveyor 2

Hebo-Cat 1 - 23.26911
Hebo-Cat 3 - 23.23709
Hebo-Cat 4 - 23.23709
Hebo-Cat 5 - 23.28218
Hebo-Cat 7 - 27.23260
Hebo-Cat 9 - 23.34232
Hebo-Cat 12 - 23.24633
Hebo-Cat 15 - 25.09612

Havenschap 1 - Delfzijl (Gezocht)
Havenmeester - Groningen

Havendienst 3 - Den Helder

Haarlem

Sceavian - Scheveningen

Schiedam

Zaanstad 1
Zaanstad II
Anna 2

Stad Zwolle

HT 1 - Terneuzen
Kil - 010-31
Nolle

RHD 1 (2) - 084-56
RHD II (3) - 085-56
RHD 2
RHD 3
RHD 3 (2) - 1938
RHD IV (4) later Krim -
RHD IV (5) - 012-33
RHD IV (6) later RHD 4 - 083-54
RHD V (3) 068-54
RHD VI (2) 127-61
RHD VII (2) 248-68
RHD VIII later Carolien
RHD 9
RHD 10 - RVEN 2281
RHD 62
RHD 63

HD 17

Havendienst 11
Havendienst 13
Havendienst 14
Havendienst 17

V.64
V.87


DOUANE &
MARECHAUSSEE


Albatros
Alk
Dolfijn RVEN 2430
Grote Stern
Jan van Gent
Kokmeeuw

Mantelmeeuw
RIB
RR 916 - 3-YG-967
R.V. 50
R.V. 176
R.V. 180
RIJN - RVEN 3396
IJsvogel
Zilvermeeuw


P 3
P 23
P 27
P 31
P 37
P 41
P 42
P 48
P 49
P 55
P 57
P 58
P 59
P 63
P 63
P 64 - 2000
P 66
P 84
P 85
P 86
P 87
P 93
P 94
P 95
P 96
P 97
P 98
P 99
P 112
P 116
P 118
P 129
P 131
P 132
P 133
P 136
P 139
P 154
P 178
P 304
P 501
P 502
P 630
P .....

P Nijmegen

HAVENPOLITIE 010

P 1
P 2
P 2 (nieuw)
P 3
P 4
P 6
P 7
P 8
P 9
P 11
P 13
P 14
P 16
P 17
P 18

HISTORIE POLITIE

P 5
P 5
P 11
P 34
P 41 (3)
P 57
P 65
P 88
P 129
RP 6
RP 7
RP 8 - RVEN 0025
RP 10
RP X - RP 10
RP XIV - Geep - RVEN 3150
RP 15 RVEN 3245
RP 17
RP XXI - RP 66 - RP 59
RP 22
RP 22 - Marman
RP XXXIII - Stap III
RP 25 /P 25
RP 32
RP 36
RP 37
RP 41 (2)
RP 41 (3)
RP 45 - Kromhout
RP 57 - Zwerver/Tramp
RP 59 (3)
RP 60 (2) - Bootsman
RP 64 - Stille Juut
RP 65
RP 66
RP 68
RP 72
RP 74
RP 88
RP 89MARINE

A 814 Honte - 1961
Y8006 Nieuwediep
Y8007 Marsdiep
Y8008 Landtdiep

KUSTWACHT
Barend Biesheuvel
Zeearend

HISTORIE
Arend - 1934
Dolfijn - RVEN 2446
Mistral ex Recherche 2
Neptunus ex?????
Orinoco ex?????
(ex standplaats Lobith)

Stormmeeuw
Stormmeeuw
R.V. 1
R.V. 2
R.V. 3 *****
R.V. 5
R.V. 8
R.V. 11
R.V. 13
R.V. 14
R.V. 15
R.V. 17
R.V. 18
R.V. 19
R.V. 29
R.V. 160 later Nieuwediep
R.V. 161 later Marsdiep
R.V. 162 later Landtdiep
R.V. 165 later Janneke
R.V. 166 later Mefida
R.V. 168
R.V. 169 later Zeevalk
R.V. 170 later YPE
R.V. 173 later Albatros
R.V. 175 later Sandelingen

SCHEPEN VAN ROEIERS
BVD 1 - 23.34151
BVD 2
BVD 3 - 22.10338

Boatman 1 - 23.28786
Boatman 2
Boatman 4 - 23.35344
Boatman 5 - 23.35345

K.P. 1
K.P. 2 - 20.01928
K.P. 4 (gezocht)
K.P. 5 (gezocht)
K.P. 6
K.P. 7
K.P. 8 - 23.37429
K.P. 9 (gezocht)
K.P. 10 - 22.11560
K.P. 12
K.P. 14 (gezocht)
K.P. 15 (gezocht)
K.P. 16 (gezocht)
K.P. 17 (gezocht)
K.P. 19 (gezocht)
K.P. 20 (gezocht)

K.V.R.E. vlet......
K.R.V.E. 2

R.D. 1 (gezocht)

R.V.E. ????
R.V.E. 6
R.V.E. 9
R.V.E. 16
R.V.E. 17 - 23.34227
R.V.E. 21
R.V.E. 22
R.V.E. 53

V.B. 7 - 23.15448
VB 11 - 23.28120
VLB 2 - 23.26238
VLB 3 - 23.35658
VLB 6 - 23.24549
VLB 7 - 23.12295

Via Stichting B.A.S.M.
GEREGISTREERD
VAREND ERFGOED


Aquarius - RVEN 2431 ex Marine
Arend - RVEN 1333 ex Visserij Insp.
Buffel - RVEN 4072 Museumschip
Bulgia - RVEN 2399 ex Marine
Caland RVEN 2322
ex Provianderingsvaartuig voor de Zeevaart

Coral - RVEN 5322 - Luxe motor
Disponibel - RVEN 5224 - Kagenaar
Eems - RVEN 2877 ex Marine
Elfin s.s. - RVEN 0580 ex U.K. Marine
Friesland s.s. - RVEN 1620 ex Boka
Heibok 4 s.s. - RVEN 0977 ex Bedrijfsvaartuig
Jutter - RVEN 3283 ex dnstvrtg
Oceaan - RVEN 3358 ex dnstvrtg
STAP III - RVEN 3359 ex dnstvrtg
Vooruit s.s. - RVEN 3319 ex dnstvrtg
Waddenzee - RVEN 3578 ex Marine
Zaan - RVEN 2702 ex Havendienst
Zeldenrust - RVEN 3114 ex overzetveer
Zwaluw - RVEN 3266 ex dienstvaartuig
Zr.Ms Bonaire - RVEN 2188 ex Marine


HISTORIE HAVENDIENSTEN

020
Havendienst 1 - 23.33306
Havendienst 2 - 23.34709
Havendienst 3
Havendienst 4 - 20.08759
Port of Amsterdam 2 - 23.35899
Havendienst 5 - Castor
Havendienst 6 - Pollux
Port of Amsterdam 7 - Poseidon
Port of Amsterdam 8 - Hephaistos
Havendienst 14 - Jason

010
Botlekwerken - Hennie B - PLan B
Calandwerken - RVEN 5164
Dintelwerken
Europoort I
Europoort II
Eurowerken
Havenwerken (2)
Havenwerken (3)
Maaswerken
Rijnwerken
Schiewerken - Schie
IJsselwerken - Otter
Havendienst 1 - 1954
Havendienst 1
Havendienst 2 - 1941
Havendienst 3 - 1971
Havendienst V - Ber-Nel
Havendienst 8 - Carolien - RVEN 5085
Havendienst 9 - 1979
Havendienst 9
Havendienst 10 - 1980
Havendienst 16
Havendienst 17
Havendienst 20
OSR 31 - Hebo-Cat 5
R.P.A. 5 95-95-YL
R.P.A. 9
R.P.A. 22 - Brutus
R.P.A. 22 - MRD Commander
R.P.A. 23 - DIKKY
R.P.A. 24 - SPERWER
R.P.A. 28 - MRD Navigator
R.P.A. 36 - Hebo-Cat 4
Bison - 27.19706 (charter)


Dordrecht
Ecoduck
HD 1
HD 2
Veerdienst 3

Zaanstad
Zaanstad 2

PARTICULIERE
VERHUUR


Alk
Presto ex Bianca
De Kreupel
Edo - 23.36632
Geertje - 23.32030
Zegge - 39.00020
Pien
Pingwin
Poseidon - 23.36168
Resi
Sprinter
Storm
Tijgerhaai


Gegevens afkomstig uit het archieven van Leo Schuitemaker© en Frans de Boer©, zowel als uit eigen bestanden & publicaties.
Alsmede uit de Jaarboeken uitgegeven door Uitgeverij De Alk B.V. te Alkmaar onder redactie van G.J. de Boer, W. van Heck & A.M. van Zanten.
Als ook afkomstig vanaf internet producties.

RIJKSHAVENDIENST
Vaartuigen vanaf 1919.     Eerst in huur en vanaf 1921 in eigendom.     Vanaf 1938 aanschaf grotere RHD vaartuigen.
In 1968 werd ingesteld de Rijkshavendienst district Dordrecht.     Maar in 1983 werd de naam gewijzigd in Scheepvaartdienst – dir. Benedenrivieren. In 1982 kwamen er vijf snelle patrouillevaartuigen.
Twee ervan gingen naar de Scheepvaartdienst en de overige drie naar DGSM – district Rijnmond.


Zoeken in de algemene fotogalerij?


ZIT ER EEN FOUT ERGENS BIJ ONS? MAIL ONS!!!!!